Možnosti plačila

Ob rezervaciji plačate varščino v višini 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 10 dni pred odhodom.
V primeru, ko je do dneva odhoda na potovanje manj kot 14 dni, se ob prijavi vplača celotno vrednost aranžmaja.
Ob rezervaciji ''na vprašanje'' (RQ-request) plačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej SPLOŠNI POGOJI - VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA), vsakršna opustitev koristi ostalih udeležencev iz pogodbe v celoti sodi v potnikovo sfero.
Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča.
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku. Aranžmaje lahko plačate tudi s položnicami, kreditnimi karticami ali obročno s čeki. Letalskih vozovnic ni možno plačati s kreditnimi karticami.
 
Izbrano potovanje, letovanje ali kratke počitnice lahko plačate:

  • z gotovino
  • s plačilno kartico MAESTRO
  • s kreditnimi karticami ACTIVA, EUROCARD/MASTERCARD.

Plačilo na obroke: s plačilnimi karticami, ki omogočajo obročno odplačevanje.
Plačilo s čeki:
V primeru, ko na dan zapadlosti kateregakoli obroka plačila potovanja unovčitev čeka ne bi bila izvedljiva, potnik izgubi isti trenutek možnost nadaljnjega obročnega odplačevanja. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov (čekov) tečejo od prvega dne zamude pa do plačila zakonite zamudne obresti. V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, se šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih Splošnih pogojev o odpovedi potovanja.
V primeru neplačevanja obrokov zaračunavamo stroške opomina v višini 5 € po posameznem opominu oz. obroku, pri čemer stroški ne morejo preseči do tedaj zapadlih zakonskih zamudnih obresti.